Skip to main content

More right-solid
Show sorted alphabetically
More right-solid
Show sorted alphabetically
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
Feb 20, 2021 Ulricehamns kommun
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Regelmentet för revisorerna i Ulricehamns kommun.
Topics: reglemente, revisor
Revisionsrapport från kommunens lekmannarevisorer. De har anlitat extern revisor. Där framkommer att kommunen inte har riktlinjer för visselblåsarfunktion.
Topics: Revision, visselblåsare, jäv
Community Texts
Feb 6, 2021 mpulricehamn
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
Motion till kommunfullmäktige i Ulricehamn om insektshotell
Topics: motion, kommunfullmäktige, insektshotell, biologisk mångfald
Community Texts
Jan 28, 2021 mpulricehamn
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Interpellation till kommunfullmäktige den 28 januari 2021, angående IKT-planen.
Topics: interpellation, kommunfullmäktige, ikt-plan, demokrati, skola
Community Texts
Jan 7, 2021 mpulricehamn
texts
eye 57
favorite 0
comment 0
Motion till Ulricehamns kommunfullmäktige i januari 2021.
Topics: motion, kommunfullmäktige, nedskräpning, ägandeförhållande, miljö, cykelbana
Community Texts
Jan 7, 2021 mpulricehamn
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Insändare i Ulricehamns tidning, i debatten om vi ska ha två eller tre högstadieskolor i kommunen.
Topics: insändare, ulricehamnstidning, skola
Community Texts
Dec 22, 2020 mpulricehamn
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Insändare i Ulricehamns tidning av Ingemar Basth om vikten av fakta i skoldebatten. Och att just det saknas vilket ger mycket grundlöst tyckande.
Topics: insändare, UlricehamnsTidning, skola, debatt, fakta, tyckande
Community Texts
Dec 15, 2020 mpulricehamn
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Insändare i Ulricehamns Tidning.
Topics: skola, insändare, ulricehamnstidning
Community Texts
Dec 3, 2020 mpulricehamn
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Insändare i Ulricehamns tidning. Svar på insändare om övervakningskameror.
Topics: Insändare, Ulricehamnstidning, övervakning, trygghet, brottsförebyggande
Community Texts
Nov 24, 2020 mpulricehamn
texts
eye 44
favorite 0
comment 0
Insändare som är öppet brev till kommunförvaltningen om hur de konkretiserar IKT-planen.
Topics: insändare, ulricehamnstidning, IKT, demokrati, skola
Community Texts
Nov 19, 2020 mpulricehamn
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Insändare av Kerstin Berggren om miljöaspekt i skolors placering även på landsbygden.
Topics: insändare, Ulricehamnstidning, miljö, skola, landsbygd
Community Texts
Nov 17, 2020 mpulricehamn
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Insändare av Ingemar Basth om den lokala skolpolitiken.
Topics: insändare, ulricehamnstidning, skolpolitik
Community Texts
Nov 11, 2020 mpulricehamn
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Insändare om bussbiljettpriserna.
Topics: insändare, UlricehamnsTidning, kollektivtrafik
Community Texts
Nov 3, 2020 mpulricehamn
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Insändare i UT. Svar på insändare av Wiktor Öberg (M).
Topics: insändare, ulricehamnstidningen, övervakning, demokrati, säkerhet
Community Texts
Oct 21, 2020 mpulricehamn
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande med frågor om fastigheten Brunnsnäs.
Topics: Interpellation, kommunfullmäktige
Community Texts
Oct 20, 2020 mpulricehamn
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Insändare om biblioteksplanerna.
Topics: insändare, bibliotek, plan, detaljplan, krångel
Community Texts
Oct 6, 2020 mpulricehamn
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Motion till kommunfullmäktige i Ulricehamn om att kommunen alltid bör överväga att installera solceller vid om- och nybyggnation.
Topics: energi, motion, solceller
Community Texts
Sep 25, 2020 mpulricehamn
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Motion till kommunfullmäktige att sänka rösträttsåldern i kommunalvalet.
Topics: motion, kommunfullmäktige, politik, rösträttsålder
Community Texts
Sep 25, 2020 mpulricehamn
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Fråga till kommunstyrelsens ordförande.
Topics: fråga, kommunfullmäktige
Community Texts
Sep 17, 2020 mpulricehamn
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Insändare om estetikens roll i tillståndsgivning till solceller och betongbyggnader.
Topics: insändare, miljö, estetik, tillståndsgivning
Community Texts
Sep 15, 2020 mpulricehamn
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Insändare om kommunens hantering av ansökan från Kallbadhusföreningen att montera solceller.
Topics: insändare, solenergi, byråkrati
Community Images
Sep 8, 2020
image
eye 12
favorite 0
comment 0
Initiativärende om fritids i Grönahög.
Topics: Initiativärende, kommunstyrelse, fritids, landsbygd
Community Texts
Aug 3, 2020 mpulricehamn
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Motion till kommunfullmäktige tillsammans med Vänsterpartiet om att kommunen bör ta ställning mot kärnvapen.
Topics: kommunfullmäktige, motion, fred
Community Texts
Aug 3, 2020 mpulricehamn
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Fråga till kommunstyrelsens ordförande.
Topics: kommunfullmäktige, fråga
Community Texts
Jun 30, 2020 mpulricehamn
texts
eye 10
favorite 0
comment 0
Insändare i Ulricehamns Tidning av Ingemar Basth. Kritik av de så kallade servicekontoren. De är inte tillräckligt goda ersättare av arbetsförmedlingen.
Topics: Insändare, Ulricehamnstidning, arbetsförmedlingen
Community Texts
Jun 30, 2020 mpulricehamn
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Motion till kommunfullmäktige den 17 juni 2020 i Ulricehamn. Den föreslår inrättandet av ett kommunalt barnrättsombud.
Topics: motion, kommunfullmäktige, ulricehamn, bärnrätt, barnkonventionen
Community Texts
Jun 3, 2020 mpulricehamn
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Interpellation i KF om motstånd mot solceller.
Topics: Interpellation, Kommunfullmäktige, miljö, energi
Community Texts
Jun 3, 2020 mpulricehamn
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Insändare i Ulricehamns tidning den 2 juni 2020, med anledning av motstånd mot solceller på nya biblioteket.
Topics: insändare, miljö, energi, solceller
Community Texts
Jun 2, 2020 mpulricehamn
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Initiativärende till kommunstyrelsen angående fritidsverksamhet i Grönahög.
Topics: Initiativärende, Kommunstyrelsen, Fritids, Grönahög, Demokrati
Community Texts
May 26, 2020 mpulricehamn
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Replik till Sunding i UT den 26 maj 2020. Sunding tycker Miljöpartiet är ansvarslösa när vi vill värna demokratin.
Topics: demokrati, folkvalda, möte, kommunfullmäktige, corona
Community Texts
May 10, 2020 mpulricehamn
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Insändare om fritids i Grönahög.
Topics: insändare, ulricehamnstidning, initiativärende, fritids, landsbygd
Community Texts
Apr 5, 2020 mpulricehamn
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
Insändare om det odemokratiska i att hänvisa webbesökare till KF till en proprietär lösning.
Topics: insändare, UlricehamnsTidning, demokrati, websändning
Community Texts
Mar 25, 2020 mpulricehamn, Ulricehamns Tidning
texts
eye 15
favorite 0
comment 0
Intervju i Ulricehamns Tidning av Ingemar Basth. Ingemar är kritisk mot förslag om att halvera antalet ledamöter i KF i corona-tider.
Topics: intervju, ulricehamnstidning, kommunfullmäktige, demokrati
Community Texts
Feb 25, 2020 Miljöpartiet de gröna i Ulricehamn
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Insändare i Ulricehamnstidningen
Topics: insändare, ulricehamns tidning, miljö, sophantering
Community Texts
Dec 11, 2019 Mp Ulricehamn
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
Motion om att ta fram ett program för ökat cyklande. I motionen yrkas att Ulricehamn kommun tar fram ett cykelprogram och riktlinjer för cykelinfrastrukturen i Ulricehamns kommun för att skapa ett ramverk för kommande utvecklingsarbete gällande cykelfrågor.
Topics: motion, trafik, miljö, hälsa
Community Texts
texts
eye 12
favorite 1
comment 0
Motion om tillgängliga handlingar. Att Kommunen skyndsamt utreder möjligheten att se över hur man på ett bra sätt kan tillgodose tillgång till möteshandlingar för de som inte vid mötet har möjlighet att själva hantera mötesinformationen och handlingarna på det sätt den nu presenteras och göra den tillgänglig för alla som är på plats och inte själva har digitala verktyg med sig.
Topics: motion, tillgänglighet, demokrati
Community Texts
Nov 26, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Debattartikel i Ulricehamns Tidning om sociala medier och demokrati
Topics: artikel, debattartikel, demokrati
Community Texts
Nov 18, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Motion om att ge förvaltningen ett tilläggsdirektiv till pågående utredning om framtida högstadieskola i Ulricehamn.
Topics: motion, skola
Community Texts
Nov 18, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
Motion om ridklubbens verksamhet.
Topics: motion, demokrati, jämställdhet, livsföring
Community Texts
Nov 18, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 13
favorite 0
comment 0
Motoin om att kommunen ska kunna erbjuda invånare att låna en ellastcykel för att köra skrymmande saker till återvinningscentralen.
Topics: motion, miljö
Community Texts
Nov 18, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Motion om att ha KF-möten utanför centralorten.
Topics: motion, demokrati
Community Texts
Nov 18, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Motion om hundrastgård.
Topics: motion, livsföring
Community Texts
Nov 18, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
Motion om att införa "grönt kort" vid återvinningscentralen.
Topics: motion, miljö
Community Texts
Nov 18, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
Ingemar Basth svarar Erik Silfvertelning Fred i Ulricehamnstidningen. "Det spelar ingen roll vad lilla Sverige gör ifråga om miljösatsningar, enligt Erik Silfvertelning Fred, vi är ju så små. Om alla mindre länder skulle resonera så, blev det ju ingen miljöförbättring alls för kommande generationer. Slår alla små länder ihop sina miljösatsningar, utgör de nästan hälften av världens totala miljöpåverkan. Så att säga att liten gör ingen skillnad är ett mycket...
Topics: artikel, insändare, debatt, miljö
Community Texts
Nov 18, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Motion om att tillgängliggöra fullmäktiges handlingar.
Topics: motion, demokrati, tillgänglighet
Community Texts
Nov 18, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Motion om UEAB's självsvåldiga beslut om byte av sophanteringssystem.
Topics: motion, miljö, demokrati
Community Texts
Nov 18, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Motion om den tunga trafiken på Strandgatan.
Topics: motion, miljö, trafik, planering
Community Texts
Nov 18, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 14
favorite 0
comment 0
Andra motionen om sophanteringen.
Topics: motion, miljö
Community Texts
Nov 18, 2019 mp ulricehamn, liberalerna i Ulricehamn
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Motion tillsammans med Liberalerna om att underlätta för Åsendenöringen i dess vandring i Ätran.
Topics: motion, miljö
Community Texts
Nov 17, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
Svar på frågor från Ulricehamns tidning till partierna vad de tror blir höstens hetaste frågor.
Topics: artikel, politik
Community Texts
Nov 17, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
Motion om att bredda utbudet av fordon för tjänsteärenden i kommunen med elförstärkta velomobiler.
Topics: motion, miljö, transport, elvelomobil
Community Texts
Nov 17, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Replik till chefredaktören på Ulricehamns tidning. Insändare om solcellspark.
Topics: artikel, replik, insändare, miljö, energi, solel
Community Texts
Nov 17, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
Insändare om digitalisering i skolan.
Topics: insändare, skola, digitalisering, demokrati
Community Texts
Nov 16, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 19
favorite 0
comment 0
Insändare om att använda Livscykelperspektiv vid upphandlingar
Topics: artikel, miljö, livscykelanalys, livscykelperspektiv, lca, lcp
Community Texts
Nov 16, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Motion till kommunfullmäktige om att använda livscykelperspektiv vid upphandlingar.
Topics: motion, livscykelperspektiv, livscykelanalys, lca, lcp
Community Texts
Nov 16, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Motion till kommunfullmäktige i Ulricehamn om övergång till fria programvaror.
Topics: motion, dator, it, demokrati, insyn
Community Texts
Nov 16, 2019 mp Ulricehamn och Vp Ulricehamn
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
Motion om att omvandla gräsytor till ängsmark.
Topics: motion, miljö, mångfald
Community Texts
Nov 16, 2019 mp Ulricehamn
texts
eye 14
favorite 0
comment 0
Motion om ett kommunalt Samhall
Topics: motion, arbetsmarknad
Community Texts
Nov 16, 2019 Mp Ulricehamn
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
Motion om cykelbana
Topics: motion, cykelbana